V centrále Českomoravské stavební spořitelny v Praze proběhla v pondělí 16.2.2015 tak trochu jiná snídaně. Díky iniciativě Ing. Marie Štěpánkové a některých jejich kolegů se mohli zaměstnanci nasnídat až v práci a vybrat si z řady lákavých, s láskou a myšlenkami na Vojtíka napečených, dobrot a tuto snídani „zaplatit“ dle vlastního uvážení příspěvkem pro lepší život Vojtíka a jeho maminky.

Snídaně pro Vojtíška (1)

Snídaně pro Vojtíška (1)

Snídaně pro Vojtíška (2)

Snídaně pro Vojtíška (2)

Snídaně pro Vojtíška (3)

Snídaně pro Vojtíška (3)

Akce s názvem „Pečeme pro Vojtíška“ byla pro Vojtíka a jeho maminku velkým překvapením. O její realizaci se dozvěděli až po jejím ukončení, kdy s dojetím poslouchali informace o výši daru a účelu, na který si dárce přeje, aby byl dar použit. Vojtík s maminkou dostali darem neuvěřitelných 22.639,- Kč a použijí výtěžek akce podle přání dárců na červnový 2týdenní rehabilitační pobyt u moře a červencový týdenní rehabilitační pobyt na Vysočině, tak aby si mohli oba odpočinout a načerpat síly do dalších dnů.

Snídaně pro Vojtíška (4)

Snídaně pro Vojtíška (4)

Snídaně pro Vojtíška (5)

Snídaně pro Vojtíška (5)

Snídaně pro Vojtíška (6)

Snídaně pro Vojtíška (6)

Velmi děkujeme zejména Ing. Marii Štěpánkové, která stála za myšlenkou pomoci 7letému chlapci, kterému osud nenadělil do vínku tolik zdraví, kolik by si zasloužil, a díky jejímuž nadšení by se „snídaně“ nezrealizovala. Děkujeme všem, kteří připravili snídaně pro své kolegy a v neposlední řadě všem, kteří zakoupením některé z dobrot pomohli osladit život také Vojtíkovi a jeho mamince. Celá akce je o to dojemnější, že proběhla v nelehkém období, kdy Vojtík po celé týdny trpěl bolestmi, na jejichž příčinu se lékařům dlouho nedařilo přijít, trávil spoustu času v nemocnici a domácím léčení. On i maminka tedy s dojetím a vděčností přijímají tento krásný dar a těší se na chvíle odpočinku.

Ještě jednou velmi děkujeme!

Vojtík a Jana Schwarzovi

 

Comments are closed.