Naše cíle

Tolice Vojtěška - Medicago Sativa

Tolice Vojtěška - Medicago Sativa

Občanské sdružení Vojtěška vzniklo na jaře roku 2011 s cílem podporovat děti a mládež s tělesným, smyslovým a/nebo duševním postižením, a to zejména v případech poruch centrální nervové soustavy. Sdružení se dále orientuje na poradenskou a informační činnost v oblasti zdravotní, rehabilitační, sociální a pedagogické péče o děti se speciálními potřebami, a to včetně péče nehrazené z běžného zdravotního a sociálního pojištění. Významnou složkou činnosti občanského sdružení Vojtěška je také propagace a prosazování principů občanské společnosti, a to především principů odpovědnosti, dobročinnosti a charity.

Naše aktivity

  • pořádání seminářů, přednášek a konferencí a jiných forem osvětové činnosti
  • organizování kampaní a petičních aktivit na pořizování kompenzačních pomůcek pro zdravotně handicapované děti
  • organizování kampaní a petičních aktivit na hrazení zdravotně-rehabilitačních, psycho-rehabilitačních a sociálně-rehabilitačních pobytů pro zdravotně handicapované děti a jejich rodiče či blízké příbuzné
  • zajišťování a poskytování finanční podpory dle zákona pro sociální, zdravotnické, humanitární a charitativní účely v souladu s cíli sdružení
  • vytváření a provoz odborně-populárních webových prezentací na podporu cílů sdružení
  • vydávání propagačních materiálů, publikací k podpoře cílů sdružení
  • vyvíjení činnosti k získání sponzorských finančních a materiálních darů a příspěvků pro sdružení
  • prosazování a propagace zkvalitňování zdravotní a sociální péče o děti s tělesným, smyslovým a/nebo duševním postižením s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů
  • vyhledávání spolupráce s odborníky z různých oblastí, kteří se věnují potřebám dětí se speciálními potřebami

Naše projekty

Jednotlivé aktivity vždy navazujeme na konkrétní projekt s cílem podpořit konkrétním a hmatatelným způsobem dítě z oblasti působení a zájmu našeho sdružení. Seznam realizovaných a připravovaných projektů najdete zde.

 

Comments are closed.