Kontakty

T: +420 737 556 701
M: spolek@vojteska.org
W: www.vojteska.org
FB: www.facebook.com/vojteska.spolek/

Adresa

Vojtěška, z.s.
nám. Svobody 114/19
664 47  Střelice

IČO: 22897682

Bankovní údaje

Č.Ú.: 9876598765/5500
IBAN: CZ0255000000009876598765
SWIFT code: RZB CCZPP

Spolek Vojtěška je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 15567. (Registrace původního občanského sdružení byla provedena na MV ČR 18.3.2011 pod č.j. VS/1-1/83702/11-R.)

4725