Vojta v médiích
Střelický betlém přináší světlo do rodin po celé jižní Moravě

Stejně jako o Vánocích roku 2013 byl i živý betlém ve farním kostele ve Střelicích o uplynulých vánočních svátcích spojen s benefiční sbírkou ve prospěch potřebných. Dlouholetá a nadšená organizátorka živého betléma, paní Jana Vidláková, znovu kromě nastudování krásného a působivého představení biblického příběhu myslela i na dary pro děti, které nedostaly do vínku tolik zdraví, kolik by si zasloužily.

Ve spolupráci se spolkem Vojtěška byl výtěžek střelické vánoční sbírky věnován Poradně rané péče DOREA Slezské diakonie, která pečuje o děti s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny. Díky návštěvníkům střelického živého betléma, kteří dokázali kouzlo Vánoc přenést v nezištnou pomoc, dostala DOREA krásných 11.531,- Kč, za které již nyní pořizuje didaktické hračky a stimulační pomůcky pro desítky dětí se speciálními potřebami. Tyto hračky a pomůcky jsou dlouhodobě zapůjčovány dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním a dětem se zdravotním postižením v desítkách rodin po celém Jihomoravském kraji, a tak opakovaně přinášejí radost, úsměv a rozzářená očka u dětí, kteří to mají složitější než jejich vrstevníci. Jako maminka chlapečka, kterému byla ta terénní sociální služba roky poskytována, mohu potvrdit, že nádherné hračky a pomůcky z Dorey měly ve Vojtíkově pokojíku vždy čestné místo, Vojta si s nimi užil spoustu legrace, naučil se novým dovednostem a návštěvy koordinátorky rané péče patřily vždy k nádherným okamžikům v našem nelehkém životě.

Jsem velmi ráda, že jsme společně s paní Vidlákovou dokázaly zacílit Vaše dary podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a přinést tak pomyslně i fakticky střelické světlo do 69 rodin celé jižní Moravy. Za spolek Vojtěška velmi děkuji, že nám pomáháte pomáhat. Připojuji také poděkování z Poradny rané péče DOREA, kde si střelického daru moc váží, společně s několika doposud zakoupenými pomůckami.

S přáním všeho dobrého nejen v roce 2015

Jana Schwarzová

Zdroj: Střelický zpravodaj

JS

Zanechat komentář

Jméno*
Email*
Website