V poslední listopadové dekádě proběhla internetová dražba obrazu Tree of happy life – Strom šťastného života, který o.s. Vojtěška věnovala mladá perspektivní malířka tvořící pod uměleckým jménem LuLu Lightning.

Během 10 dnů se na webu Vojtěšky rozproudila zajímavá bitva o obraz. Vítězem aukce se stal tým vysokoškolských pedagogů a doktorandů Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cena se nakonec ještě po závěrečném zaokrouhlení vyšplhala na nádherných 24.000,-. Kč.

Vojtík s rodiči pyšně předali obraz novým majitelům při předvánočním setkání na akademické půdě a slíbili použít přebranou částku na zakoupení sedací jednotky pro Vojtíka, jak bylo předem avizováno.

Blahopřejeme vítězům aukce a děkujeme všem zúčastněným. Těší nás, že obraz bude zdobit prostory, kterým vládne bystrý rozum ruku v ruce s ušlechtilým srdcem.

 

Comments are closed.