Zprávy
Vojtova neurorehabilitace pod stínem covidu a epilepsie

Vojta navštívil na konci zimy podeváté Sanatoria Klimkovice, aby absolvoval neurorehabilitační program RehaBasic/RehaKlim určený dětem s těžkým psychomotorickým poškozením. Základem programu je  multismyslová stimulace organismu, na jejímž podkladě dochází k ovlivnění a využití maximálního potenciálu mozku. Terapie pozitivně ovlivňují druhotné změny na pohybovém aparátu a přispívají k aktivizaci mentálních a smyslových funkcí.

Vojta absolvoval každodenní 1,5hodinovou nerorehabilitační cvičební jednotku, která spojuje prvky neurostimulace, synergické reflexní terapie, individuálního cvičení na balančních plochách, v závěsu, v kleku, v sedě i ve stoje. Na cvičení navazovaly pobyty v multisenzorické místnosti – tmavém snoezelenu, které přinášely nejen tolik potřebnou relaxaci, ale i autentické smyslové prožitky. Mimo hlavní cvičební jednotku Vojtík využíval v lokomočním centru dynamickou vertikalizaci, oxyterapii, motomed, fototerapii. Terapie byly podpořeny vyhlášenými jodobromovými koupelemi a skvělou ergoterapií. Pocit kompletního uvolnění si Vojtík vychutnával při masážích i spirální relaxaci na vodním lůžku. Pravidelně absolvoval logopedii, kde pokročil v aktivitě retního uzávěru a lepším propojení oko-ruka-pusa.

Pokud to zimní počasí umožňovalo, projížděl se švihák lázeňský zasněženým bezbariérovým lesoparkem, který obdivoval za denního světla a i lákavého večerního osvětlení.

Pod vedením skvělého terapeutického týmu došlo u Vojtíka k mírnému posílení jeho problematického svalového napětí, ke zlepšení motivace, ke stimulaci smyslů a zlepšení psychické kondice. Největším úspěchem bylo aktivní zapojení mezilopatkových svalů, zaktivování plosek nohou, komunikace horních i spodních zádových partií, aktivní využívání motomedu a nastavení režimu aktivní terapie /vědomá relaxace, která je v době aktivnější epileptické aktivity chlapce nesmírně důležitá.

Přestože letošní lázně byly výrazně odlišné (nutnost roušek, distanční komunikace, minimum socializace, žádný kulturní program), byli jsme rádi, že se mohlo vůbec rehabilitovat. Předčasné ukončení pobytu nakonec nezpůsobil tolik obávaný covid, ale Vojtíkovy opakující se epileptické záchvaty :-(. Budeme věřit, že ten příští pobyt už bude po všech stránkách standardní. Milé Klimkovice, těšíme se na příště!

Vojtík tentokrát absolvoval neurorehabilitační program RehaBasic/RehaKlim díky laskavým nadacím, kterým upřímně děkujeme a bez jejichž pomoci by Vojta takto intenzivně rehabilitovat nemohl. Dary úžasných donátorů ze spolku Vojtěška rádi využijeme na příští pobyt!

S přáním pevného zdraví,
Jana a Vojta Schwarzovi

JS

Zanechat komentář

Jméno*
Email*
Website