Zprávy
Živý Betlém přinesl radost (nejen) do Radostic

Na Boží hod vánoční 2019 se ve střelickém kostele Nejsvětější Trojice odehrálo působivé umělecké představení zobrazující narození Ježíška, které společně s více než padesátkou dětí i dospělých nastudovala Jana Vidláková. Farní kostel byl do posledního místa zaplněn nadšenými místními i přespolními diváky, kteří ocenili upřímné a laskavé umělecké výkony malých i velkých aktérů.

Stalo se již tradicí, že se při Živém Betlémě koná dobrovolná sbírka ve prospěch místního spolku Vojtěška, který se letos rozhodl podpořit rodinu z nedalekých Radostic se dvěma postiženými dětmi, a to konkrétně 9letého Marka příspěvkem na invalidní vozíček a jeho brášku, 2letého Viktorka příspěvkem na léčebnou magnetickou podložku pro rehabilitaci jeho hypotonického svalstva.

Z důvodů vážných zdravotních problémů se představení nemohli zúčastnit Vojta s maminkou ze spolku Vojtěška, ale o to větší měli radost, když se dozvěděli, že i poslední ročník měl překrásnou atmosféru a že se líbil nejen přítomné obdarované rodině se všemi třemi ratolestmi. A tak věříme, že Živý Betlém přispěl nejen jim k sváteční atmosféře Vánoc a že jim výtěžek Živého Betléma (neuvěřitelných 16.107,- Kč) alespoň trochu pomůže na jejich nelehké cestě.

Spolek Vojtěška ze srdce děkuje za sebe i za dojaté rodiče obdarovaných chlapců všem malým i větším aktérům živého Betléma a paní Janě Vidlákové a její rodině a spolupracovníkům za dojemné nastudování příběhu, Vojtěchu Hlávkovi za působivé fotografie, dále střelickým občanům, farníkům a návštěvníkům za jejich dary a v neposlední řadě i otci Vladimírovi, který se sbírkou v prostorách kostela ve Střelicích souhlasil. Ve spolku Vojtěška si velmi vážíme dlouhodobé místní důvěry a podpory a garantujeme, že dary pomáhají na správných místech. Ještě více si vážíme přízně Vašeho srdce a Vašich myslí.

S přáním všeho dobrého nejen v roce 2020,
Jana Schwarzová se synem Vojtou

  

JS