Akce
Jarmark Bakalky pro Vojtovu rehabilitaci

V adventním čase plném radosti z dobrých skutků se udál jeden z nejdojemnějších benefičních počinů, které Vojtík i Vojtěška zažili. Ze srdce děkujeme Leontýnce Vostálové za její náklonnost k Vojtovi, obrovskou energii, kterou vložila do prosazení, přípravy a realizace svého nápadu, i za to, že svým nadšení dokázala strhnout své spolužáky, žáky ostatních tříd i pedagogy Základní školy Bakalovo nábřeží v Brně.

13letá emfatická dívka s velkým srdcem, Vojtíkova dlouholetá kamarádka Leontýnka, obyvatelka Střelic a žačka 8.A Základní školy Bakalovo nábřeží v Brně připravila podklady z veřejně přístupných zdrojů, odprezentovala na půdě své základní školy v žákovském parlamentu příběh o Vojtíkovi a navrhla, aby výtěžek vánočního jarmarku 2019 podpořil Vojtíkovu neurorehabilitaci a o svém záměru přesvědčila nejdříve své spolužáky, poté žákovský parlament, ostatní třídy i pedagogy. Vojtík se tedy stal hlavní tváří tradičního vánočního jarmarku Bakalky, kde žáci všech ročníků prodávají vlastnoruční výrobky na stáncích, které si sami vyzdobí, aby podpořili někoho, kdo pomoc potřebuje.

Dojatí Vojtík s maminku převzali začátkem roku 2020 šek na 20.000,- Kč z rukou osmáků a deváťáků a jejich učitelů. Při osobním seznámení zdravých dospívajících slečen a chlapců byla cítit radost z dobrého skutku ve prospěch potřebného dítěte, kterému osud nedal do vínku tolik zdraví, kolik by si zasloužil. Holky a kluky zaujal Vojtíkův příběh i to, co lze s těžkým kombinovaným postižením prožívat. Vojtík si mohl prohlédnout prostory školy s nádhernou atmosférou, kde jsou děti připravované do života takového, jaký je, a kde je krásné moci prosadit svůj nápad, věnovat energii jeho realizaci a výsledně se radovat z dobré věci. Více informací o škole, která přinesla radost nejen Vojtíkovi: https://www.bakalka.cz/o-nas a https://www.bakalka.cz/aktuality/2020/radost-pro-vojtiska

Ze srdce děkujeme všem žákům a pedagogům ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně, kteří se do jarmarku zapojili, jmenovitě pak Leontýně Vostálové a Mgr. Ivaně Zabelové Fabiánové a přejeme vše dobré nejen v roce 2020. S obrovskou vděčností věnujeme výtěžek na Vojtíkovu neurorehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice, kam za pár týdnů Vojtík odjíždí.

S pocitem, že svět je krásné místo pro život, pokud máte kolem sebe ty správné lidi,

Jana a Vojta Schwarzovi

JS