Pomáháme dál
PF 2020

Vážení a milí příznivci Vojty a Vojtěšky,

děkuji Vám ze srdce za přízeň, kterou věnujete ať už cíleně 12letému Vojtovi či obecně spolku Vojtěška. Těší mě, když vidím, jak lidé i v době, která zdánlivě nepřeje znevýhodněným a slabým, mají chuť se podělit s těmi, kterým Osud tolik zdraví a štěstí nedopřál, a cíleně je podpořit. To nejdražší, co bychom si přáli, si bohužel koupit nemůžeme, ale díky Vaší pomoci můžeme učinit mnohé pro zlepšení kvality (nejen) Vojtova života. A i když jde často o krůčky velmi malé, věřím, že vše co děláme, má smysl.

Díky Vašemu porozumění a dlouhodobé přímé pomoci Vojtík získal v uplynulém roce sofistikovanější vozíček KUDU a je na dosah léčebnému rehabilitačnímu přístroji motomedu pro domácí trénink. V únoru také absolvoval unikátní neurorehabilitační program REHA BASIC v Sanatoriích Klimkovice, kam se za pár týdnů znovu chystáme.

S nesmírnou radostí sleduji, jak se nám daří více podporovat i další potřebné. Letos jsme díky Vám mohli pomoci příspěvkem na vznik multifunkční herny Domova Narnie v Morkůvkách, kde jsme zároveň financovali celoroční cyklus muzikoterapií pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Vítkovi jsme věnovali speciální interiérové polohovací zařízení, ze kterého Vojtík definitivně vyrostl a které Vítkovi ještě pár let dobře poslouží. A v závěru roku jsme ve spolupráci s organizátory Živého Betléma ve Střelicích věnovali výtěžek Betlémské sbírky do nedalekých Radostic rodině se dvěma chlapci se speciálními potřebami.

Nic z výše uvedeného bychom nemohli realizovat bez podpory a porozumění lidí, jako jste Vy. Srdečně děkujeme všem, kteří Vojtovi a Vojtěšce nezištně jakkoliv pomáhají.

Přejeme Vám do roku 2020 to jediné, na čem opravdu záleží: zdraví, lásku a radost z každého nového dne.

S přáním všeho dobrého
Jana Schwarzová
maminka Vojty a zakladatelka spolku Vojtěška

JS