Živý Betlém patří již podesáté k novodobé tradici vánočního období ve Střelicích u Brna. Působivé umělecké představení zobrazující novozákonní události a postavy související s narozením Ježíška ztvárnila literárně, hudebně i dramaticky více než padesátka dětí i dospělých, které umělecky vede paní Jana Vidláková. Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Střelicích byl do posledního místa zaplněn nadšenými místními i přespolními diváky, kteří ocenili upřímné a laskavé umělecké výkony, často předem nečekané a o to obdivuhodnější.

Výtěžek benefiční sbírky již dlouhodobě spojené s představením Živého Betléma byl velkým překvapením nejen pro organizátory, ale i Vojtíka s maminkou a potvrdil, že i v novoroční termín zůstávají srdce návštěvníků stejně přející jako o Vánocích. Po konzultaci s organizátory věnuje spolek Vojtěška výtěžek na podporu vzniku multifunkční herny pro děti s mentálním a kombinovaným postižením v Domově Narnie střediska Betlém Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Spolek Vojtěška děkuje všem malým i větším aktérům živého Betléma a paní Janě Vidlákové a její rodině a spolupracovníkům za dojemné nastudování příběhu, dále střelickým občanům, farníkům a návštěvníkům za jejich dary a v neposlední řadě i otci Vladimírovi, který se sbírkou v prostorách kostela Nejsvětější Trojice ve Střelicích souhlasil. Ve spolku Vojtěška si velmi vážíme Vaší dlouhotrvající důvěry a podpory a garantujeme, že Vaše dary pomáhají na správných místech. Ještě více si vážíme přízně Vašeho srdce a Vašich myslí.

S přáním všeho dobrého nejen v roce 2019

Jana Schwarzová se synem Vojtou

 

 

Comments are closed.