Zprávy
Vojta děkuje za zimní neurorehabilitaci v Klimkovicích

Uprostřed mrazivé zimy Vojtík znovu poctivě cvičil v Sanatoriích Klimkovice, a to v rámci specializovaného neurorehabilačního programu RehaBasic, který je postaven na multismyslové stimulaci organismu.

Vojta absolvoval každodenní 2hodinovou cvičební jednotku, která spojuje prvky neurostimulace, synergické reflexní terapie, individuálního cvičení na balančních plochách, v závěsu, v kleku, vsedě i vestoje s doplněním vzduchových dlah. Na cvičení navazovaly pobyty ve tmavém (multisenzorickém) a světlém (interaktivním) snoezelenu, které přinášely nejen tolik potřebnou relaxaci, ale i autentické smyslové prožitky. Mimo hlavní cvičební jednotku Vojtík využíval v lokomočním centru aktivní 3D stimulaci, dynamickou vertikalizaci, oxyterapii, motomed, core trainer (umělý koňský hřbet se simulací trojrozměrného pohybu). Lázeňský pobyt a terapie byly podpořeny také vyhlášenými jodobromovými koupelemi, na které navazovaly senzorické integrace, canisterapie a inhalace. Vojtík absolvoval také akka terapii, která umožňuje i těžce postiženému dítěti zažít a ovládat pohyb vpřed a vzad pomocí speciálního tlačítka na platformě doplněné „zážitkovými ostrůvky“. Pocit kompletního uvolnění si Vojtík vychutnával na harmonizačním ozvučeném lůžku postaveném na konceptu bazální stimulace.

Pravidelně absolvoval logopedii, aby si více uvědomoval svá mluvidla, naučil se zase o něco lépe přijímat tekutiny a jídlo a zkusil propojit oko-ruku-pusu. Také při ergoterapii Vojta pracoval na uvědomování si vlastního těla, úchopech a koordinovaných pohybech, na EEG Biofeedbacku zase se svou koncentrací a únavou.

Pokud to mrazivé zimní počasí umožňovalo, projížděl se švihák lázeňský zasněženým bezbarierovým lesoparkem, poté se však vždy s radostí zahřál v útulné kavárně nebo při hře s kamarády.

Pod vedením skvělého terapeutického týmu došlo u Vojtíka k mírnému posílení jeho problematického svalového napětí, ke zlepšení motivace, zaktivnění končetin, ke stimulaci smyslů a zlepšení psychické kondice. Vojtík absolvoval neurorehabilitační program REHA BASIC díky finanční pomoci svých pravidelných i jednorázových podporovatelů. Všem partnerům Vojtíkovy zimní neurorehabilitace  upřímně děkujeme a vážíme si jejich pomoci, bez níž by Vojta takto intenzivně rehabilitovat nemohl.

Jana Schwarzová,
maminka Vojty a zakladatelka spolku Vojtěška

JS