Akce
Novoroční střelický živý Betlém opět podpořil Vojtěšku

Pod záštitou střelického Junáka s aktivní účastí jeho současných i bývalých členů nacvičila paní Jana Vidláková s kolektivem divadelní představení pod názvem „Živý betlém“, a to již podeváté. Představení se uskutečnilo v novém termínu – na Nový rok, ale na tradičním místě: ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích u Brna. Kostel byl do posledního místa zaplněn nadšenými diváky. Přítomen byl i PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal, administrátor střelické farnosti. Přes sedmdesát účinkujících herců, zpěváků a hudebníků vytvořilo v hodinovém představení nádhernou sváteční atmosféru odměněnou diváky dlouhotrvajícím potleskem. Po představení všechny přítomné potěšilo stylové občerstvení a prskavky, které symbolicky přinášely světlo do nového roku.

Výtěžek sbírky (12.150,- Kč) byl velkým překvapením nejen pro organizátory, ale i Vojtíka s maminkou a potvrdil, že i v nový termín zůstávají srdce návštěvníků stejně přející jako o Vánocích. Po schválení organizátorů rozdělí spolek Vojtěška výtěžek na dva účely: částka 6.150,- Kč směřuje na pravidelnou neurorehabilitaci Vojtíkovi v Sanatoriích Klimkovicích (https://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/reha-basic), částka 6.000,- pak poputuje do Domova Narnie na výměnu podlah v pokojích jeho milých obyvatel (http://www.betlem.org/nase-zarizeni/domov-narnie-morkuvky/).

Spolek Vojtěška, ale zejména Vojtík s maminkou ze srdce děkují všem malým i větším aktérům živého Betléma a paní Janě Vidlákové a její rodině a spolupracovníkům za dojemné nastudování příběhu, dále střelickým občanům, farníkům a návštěvníkům za jejich dary a v neposlední řadě i panu faráři Vladimíru Teťhalovi, který se sbírkou v prostorách kostela Nejsvětější Trojice ve Střelicích souhlasil. Ve spolku Vojtěška si velmi vážíme Vaší dlouhotrvající důvěry a podpory a garantujeme, že Vaše dary pomáhají na správných místech. Ještě více si vážíme přízně Vašeho srdce a Vašich myslí.

S přáním všeho dobrého nejen v roce 2018

Jana Schwarzová

P.S.: Autory fotografií k článku jsou Stanislav Ferdus a Jiří Fukan, více fotografií je k dispozici na veřejně dostupných stránkách: http://www.streliceubrna.cz/zivy%2Dbetlem/d-7968.

Datum: 23.1.2018

JS