U příležitosti živého Betléma, bez něhož si řada občanů i návštěvníků Střelic již nedovede představit své Vánoce, se stejně jako v letech předchozích konala benefiční sbírka, jejíž výtěžek s důvěrou směřovaný spolku Vojtěška podpoří tentokrát po domluvě s organizátory konkrétně Vojtíka Schwarze, 9letého střelického občanka s těžkým kombinovaným postižením. Lidé dobré vůle darovali v součtu částku ve výši neuvěřitelných 12.109,- Kč, která přispěje na multifunkční kompenzační pomůcku Baffin Trio (rehabilitační židle, vertikalizační stojan a lehátko v jednom). Nechodící Vojta, který roste a prospívá jako jiné děti, je již pro řadu pečovatelek ve stacionáři a paní učitelku ve škole těžký na transport a obsluhu, a tak bude tato pomůcka nejen komfortním pomocníkem pro Vojtíka, ale ocení ji i personál stacionáře a speciální školy.

Živý Betlém ve Střelicích

Živý Betlém ve Střelicích

Při působivém zpracování biblického příběhu umocněného vánoční atmosférou, kdy jsou si lidé blíže než jindy, jsem si opakovaně uvědomila, jak jsem ráda, že je náš domov právě ve Střelicích. S postupem času, kdy je péče o Vojtíka čím dál náročnější, je pro mě stále velkou radostí cítit, kolik lidí tady vnímá Vojtovy potřeby a fandí tomu, že mu chci umožnit prožít co nejplnohodnotnější život, který mu jeho tělesné a mentální postižení umožní.

Dar návštěvníků živého Betléma pro to nejdražší, co mám, pro mě osobně neznamená jen konkrétní finanční částku, ale také lidské ocenění naší společné snahy a velkou motivaci do dalších dnů. Za obojí srdečně děkuji za sebe i svého syna všem střelickým občanům a farníkům, malým i větším aktérům živého Betléma, za osobní iniciativu a opakovanou realizaci živého Betléma a benefiční sbírky paní Janě Vidlákové a v neposlední řadě i otci Vladimíru Teťhalovi, který se sbírkou v nádherných prostorách kostela Nejsvětější Trojice ve Střelicích souhlasil.

I když byl Vojtík obdarován ve Střelicích místními občany, spolky, firmami a v neposlední řadě právě i výtěžky benefiční betlémské sbírky opakovaně, vždy nás oba jakákoliv místní podpora velmi potěší a upřímně si ji vážíme. Jsem ráda, že je naše obec místem, kde žijí lidé, kteří mají srdce na pravém místě.

S přáním všeho dobrého nejen v roce 2017
Jana Schwarzová,
maminka Vojtíka a zakladatelka spolku Vojtěška

 

Comments are closed.