Vojta v médiích
Když blízkost pomáhá…

Vojtěška pomáhá Vojtovi i dalším dětem se speciálními potřebami a organizacím, které se péči o ně věnují, už přes 8 let. Každý dar, který putuje k juniorovi Vojtovi s těžkým kombinovaným postižením nebo umožňuje spolku Vojtěška pomáhat dál, přináší radost hned několikrát. Dary od jednotlivců i firem z bezprostředního okolí mají přidanou hodnotu ve formě kontaktní blízkosti, častých setkání i sdílených radostí i starostí. Jsme nesmírně rádi, že Vojtíka a Vojtěšku opakovaně podpořili: farníci a účastníci představení Živého Betléma ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích u Brna,  zaměstnanci a vedení společnosti JASO – Distributor stejně jako klienti podnikové prodejny Sklep, management společnosti JAPO – transport stejně jako společnost Metaltrade International. I když to nejcennější si za Vaše dary koupit nemůžeme, dokážeme s Vaší pomocí přinést do Vojtíkova života  více radosti z každého prožitého dne. A můžeme i trochu pomáhat dál. Za obojí ze srdce děkujeme.

Jana Schwarzová,
maminka Vojtíka a zakladatelka spolku Vojtěška

S radostí z milé spolupráce Vám přinášíme článek v rubrice Pro dobrou věc magazínu JASNĚ! 11/2019, který spojil tradiční firemní akci s beneficí pro Vojtu:  JASO_11_210x260 web Vojtik .

JS