Zprávy
Vojta zvládl absolvovat neurorehabilitaci těsně před zavřením lázní

Vojta navštívil na konci zimy poosmé Sanatoria Klimkovice, aby absolvoval neurorehabilitační program RehaKlim určený dětem s těžkým psychomotorickým poškozením. Základem programu je  multismyslová stimulace organismu, na jejímž podkladě dochází k ovlivnění a využití maximálního potenciálu mozku. Terapie pozitivně ovlivňují druhotné změny na pohybovém aparátu a přispívají k aktivizaci mentálních a smyslových funkcí.

Vojta absolvoval každodenní 1,5hodinovou cvičební jednotku, která spojuje prvky neurostimulace, synergické reflexní terapie, individuálního cvičení na balančních plochách, v závěsu, v kleku, vsedě i vestoje s doplněním vzduchových dlah. Na cvičení navazovaly pobyty v multisenzorické místnosti – tmavém snoezelenu, které přinášely nejen tolik potřebnou relaxaci, ale i autentické smyslové prožitky. Mimo hlavní cvičební jednotku Vojtík využíval v lokomočním centru aktivní 3D stimulaci, pohyby na vibračních a nestabilních plochách, dynamickou vertikalizaci, oxyterapii, motomed, core trainer (umělý koňský hřbet se simulací trojrozměrného pohybu). Terapie byly podpořeny také vyhlášenými jodobromovými koupelemi, na které navazovaly senzorické integrace, canisterapie, interaktivní snoezelen a fototerapie. Novinkou letošního pobytu byla pro Vojtu zkušenost závěsného systému pro stimulaci pohybového a vestibulárního aparátu. Pocit kompletního uvolnění si Vojtík vychutnával na harmonizačním ozvučeném lůžku postaveném na konceptu bazální stimulace, při masážích i spirální relaxaci na vodním lůžku.

Pravidelně absolvoval logopedii, kde pokročil v aktivitě retního uzávěru a lepším propojení oko-ruka-pusa. Také při ergoterapii Vojta pracoval na uvědomování si vlastního těla, úchopech a koordinovaných pohybech.

Pokud to zimní počasí umožňovalo, projížděl se švihák lázeňský zasněženým bezbariérovým lesoparkem, poté se však vždy s radostí zahřál v útulné kavárně nebo při hře s kamarády, případně se potěšil kulturním zážitkem v kině, na koncertě nebo na zájezdním divadelním představení.

Pod vedením skvělého terapeutického týmu došlo u Vojtíka k mírnému posílení jeho problematického svalového napětí, ke zlepšení motivace, zaktivnění končetin, ke stimulaci smyslů a zlepšení psychické kondice. Největším úspěchem bylo aktivní využívání motomedu, zapojení zádových svalů v pozicích, které loni nezvládal, a nastavení režimu aktivní terapie /vědomá relaxace, která je v době aktivnější epileptické aktivity chlapce nesmírně důležitá.

Vojtík absolvoval neurorehabilitační program REHA BASIC díky finanční pomoci svých pravidelných i jednorázových podporovatelů. Všem partnerům Vojtíkovy zimní neurorehabilitace 2020 upřímně děkujeme a vážíme si jejich pomoci, bez níž by Vojta takto intenzivně rehabilitovat nemohl. Jsme také rádi, že Vojtík zvládl absolvovat celý 28denní program, což se mnohým kamarádům, kteří nastoupili později, kvůli koronavirovým opatřením nepodařilo.

S přáním pevného zdraví,

Jana Schwarzová se synem Vojtou

JS

Zanechat komentář

Jméno*
Email*
Website