Pomáháme dál
Vojta ležící – sedící – stojící

Uprostřed září, krátce po svém nástupu do nové školy, převzal Vojtík s maminkou právě na půdě ZŠ speciální v Blansku kompenzační pomůcku Baffin Trio, která v sobě spojuje možnost kvalitního sedu, vertikalizace do stoje i uvolnění vleže. Temperamentní Vojta tak může zažívat radost z pohledu shora na celý svět, která se mu kvůli jeho postižení tak často nenaskytne. Multifunkční zařízení budou využívat jak fyzioterapeutky v rámci cvičení, tak vychovatelky na internátě v odpoledním programu. Vojta, který má gastroenterologické problémy také může těžit z podpory správné funkce trávení vestoje, stejně jako díky stolečku procvičovat jemnou motoriku s paní učitelkou ve třídě a zažívat radost z ozvučování hudebních nástrojů.

Díky téměř roční podpoře pravidelných i jednorázových dárců, účastníků benefičních akcí, firem i neziskové organizace je Vojtík hrdým vlastníkem kompenzační pomůcky Baffin Trio, jejíž cena zdaleka převyšuje finanční možnosti řady rodin s dětmi s podobným osudem. S nesmírnou vděčností nejen za výše uvedené je proto Baffin Trio k dispozici v ZŠ speciální v Blansku nejen Vojtíkovi, ale i ostatním žákům. Velmi děkujeme všem dárcům, kteří pomáhají Vojtovi a zároveň umožňují Vojtěšce přinášet radost a pomoc dalším dětem.

JS