V úterý 29.11.2016 převzal Vojtík s maminkou dar od místní skupiny Českého červeného kříže ve Střelicích, a to z rukou paní MUDr. Novákové a paní Sochorové. Spolek Vojtěška si velmi váží tohoto rozhodnutí členů Českého červeného kříže, oblastního spolku Brno, místní skupiny ve Střelicích, právě v obci, kde možností, jak a komu pomáhat, je hned několik.

Spolek Vojtěška s důvěrou přijímá tento velkorysý dar ve výši 12.443,- Kč a s velkou radostí jej použije na částečné financování multifunkční kompenzační pomůcky Baffin Trio pro Vojtíkovo zdravé sezení a nácvik stoje v základní škole speciální. Cena této kompenzační pomůcky se blíží k 3.500,- EUR, není hrazena zdravotní pojišťovnou a nebyla by zdaleka ve finančních možnostech Vojtíkových nejbližších.

I když to nejcennější, co Vojtíkovi chybí, nemůžeme pořídit za všechny dary světa, jsme oba moc rádi, že si můžeme díky pochopení a důvěře našich dárců učinit mnohé pro zvyšování kvality Vojtova života. Děkujeme, že nám pomáháte tyto okamžiky zažívat.

Jana Schwarzová

 

Comments are closed.