Pomáháme dál
PF 2021

Vážení a milí příznivci Vojty a Vojtěšky,

děkuji Vám ze srdce za přízeň, kterou věnujete ať už cíleně 13letému Vojtovi či obecně spolku Vojtěška. Letošní rok byl pro řadu z nás náročný hned na několika úrovních a možností, koho podpořit a kde pomáhat, bylo snad více než kdykoliv jindy.  Bylo dojemné vidět, že i v nejistých časech máte chuť pomoci těm, kterým nedopřál tolik zdraví, kolik by si zasloužili. To nejdražší, co bychom si přáli, si bohužel koupit nemůžeme, ale díky Vaší pomoci můžeme učinit mnohé pro zlepšení kvality (nejen) Vojtova života. A i když jde často o krůčky velmi malé, věřím, že vše co děláme, má smysl.

Díky Vašemu porozumění a dlouhodobé přímé pomoci Vojta absolvoval tolik potřebnou neurorehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice, získal odlehčený zdravotní kočárek CORZO, speciální zádržný systém (velkou autosedačku) do auta a v těchto dnech vstupuje do finále dlouhodobá podpora úpravy Vojtíkova domova pro jeho speciální potřeby. A pokud to epidemiologická situace a jeho zdravotní stav dovolí, za pár týdnů bude zase poctivě cvičit tělo i mysl v Klimkovicích.

S nesmírnou radostí sleduji, jak se nám daří více podporovat i další potřebné. Letos podpoříme volnočasové aktivity dětí a mladých dospělých zakoupením vířivky v Domově Narnie v Morkůvkách, kde jsme zároveň financovali pravidelné (pokud to bylo možné) muzikoterapie pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Žákům Základní a Praktické školy v Opavě jsme věnovali speciální interiérovou židli PAL, ze které Vojta definitivně vyrostl a která žákům rehabilitační třídy bude perfektně sloužit nejen při jejich terapiích. Některé plánované benefiční akce bohužel nešlo vzhledem k vládním opatřením realizovat, ale věříme, že se k myšlenkám jejich realizace v příznivější době vrátíme.

Nic z výše uvedeného bychom nemohli nezvládli bez podpory a porozumění lidí, jako jste Vy. Srdečně děkujeme všem, kteří Vojtovi a Vojtěšce nezištně jakkoliv pomáhají. Dvojnásobnou věčnost zažíváme, když se nám této podpory dostává i v tak zdravotně, společensky a ekonomicky náročné době.

Přejeme Vám do roku 2021 to jediné, na čem opravdu záleží: zdraví, lásku a radost z každého nového dne.

S přáním všeho dobrého
Jana Schwarzová
maminka Vojty a zakladatelka spolku Vojtěška

JS