Stejně jako každou zimu navštívil Vojta také v roce 2019 Sanatoria Klimkovice, aby absolvoval neurorehabilitační program RehaBasic. Měsíční program je určen pro děti s těžkým psychomotorickým poškozením. Základem programu je multismyslová stimulace organismu, na jejímž základě dochází k ovlivnění a využití maximálního potenciálu mozku. Terapie pozitivně ovlivňuje druhotné změny na pohybovém aparátu, které vznikají jako důsledek dlouhodobé neaktivity nebo snížené aktivity mnohdy v kombinaci se spasticitou.

Vojta absolvoval každodenní 2hodinovou cvičební jednotku, která spojuje prvky neurostimulace, synergické reflexní terapie, individuálního cvičení na balančních plochách, v závěsu, v kleku, vsedě i vestoje s doplněním vzduchových dlah. Na cvičení navazovaly pobyty v multisenzorické místnosti – snoezelenu, které přinášely nejen tolik potřebnou relaxaci, ale i autentické smyslové prožitky. Mimo hlavní cvičební jednotku Vojtík využíval v lokomočním centru aktivní 3D stimulaci, dynamickou vertikalizaci, oxyterapii, motomed, core trainer (umělý koňský hřbet se simulací trojrozměrného pohybu). Lázeňský pobyt a terapie byly podpořeny také vyhlášenými jodobromovými koupelemi, na které navazovaly senzorické integrace, canisterapie a fototerapie. Vojtík absolvoval také akka terapii, která umožňuje i těžce postiženému dítěti zažít a ovládat pohyb vpřed a vzad pomocí speciálního tlačítka na platformě doplněné „zážitkovými ostrůvky“. Pocit kompletního uvolnění si Vojtík vychutnával na harmonizačním ozvučeném lůžku postaveném na konceptu bazální stimulace, při masážích i spirální relaxaci na vodním lůžku.

Pravidelně absolvoval logopedii, aby si více uvědomoval svá mluvidla, naučil se zase o něco lépe přijímat tekutiny a jídlo a zkusil propojit oko-ruku-pusu. Také při ergoterapii Vojta pracoval na uvědomování si vlastního těla, úchopech a koordinovaných pohybech.
Pokud to mrazivé zimní počasí umožňovalo, projížděl se švihák lázeňský zasněženým bezbariérovým lesoparkem, poté se však vždy s radostí zahřál v útulné kavárně nebo při hře s kamarády.

Pod vedením skvělého terapeutického týmu došlo u Vojtíka k mírnému posílení jeho problematického svalového napětí, ke zlepšení motivace, zaktivnění končetin, ke stimulaci smyslů a zlepšení psychické kondice. Největším úspěchem bylo aktivní využívání motomedu a nacvičení pití z terapeutického kelímku se slámkou, které je efektivnější nejen pro zapojení orofaciální oblasti, ale také významným krokem kupředu od kojenecké láhve.

Vojtík absolvoval neurorehabilitační program REHA BASIC díky finanční pomoci svých pravidelných i jednorázových podporovatelů. Všem partnerům Vojtíkovy zimní neurorehabilitace 2019 upřímně děkujeme a vážíme si jejich pomoci, bez níž by Vojta takto intenzivně rehabilitovat nemohl.

Jana Schwarzová,
maminka Vojty a zakladatelka spolku Vojtěška

 

Comments are closed.