Zprávy
Vojtík obdržel dar místní skupiny Českého červeného kříže ve Střelicích
V úterý 29.11.2016 převzal Vojtík s maminkou dar od místní skupiny Českého červeného kříže ve Střelicích, a to z rukou paní MUDr. Novákové a paní Sochorové. Spolek Vojtěška si velmi váží tohoto rozhodnutí členů Českého červeného kříže, oblastního spolku Brno, místní skupiny ve Střelicích, právě v obci, kde možností, jak a komu pomáhat, je hned [...]