Důležité informace
Informace o poskytnutí daru

Vážení jednorázoví, pravidelní, minulí i budoucí donátoři,

často se na nás obracíte s žádostí o informace ohledně poskytnutí daru, resp. bezúplatném plnění, a aktuální daňové legislativy. Pro rychlé praktické zorientování najdete všechny důležité informace zde: Informace o poskytnuti daru. Vaší přízně i důvěry si velmi vážíme, znamená pro nás nejen finanční dar na konkrétní účel, ale také lidskou podporu a potvrzení toho, že jdeme správným směrem.

S úctou

Jana Schwarzová,
předsedkyně spolku Vojtěška a maminka Vojtíka

JS