Pomáháme dál
Muzikoterapeutické dary dětem s těžkým postižením
V dubnu se žáci a pedagogové žáci odloučeného pracoviště školy na Zámečku ve Střelicích konečně dočkali muzikoterapeutických pomůcek, které získali darem od spolku Vojtěška z výtěžku dobročinné sbírky při příležitosti Živého Betléma o Vánocích 2015. Jako předmět daru byl po vzájemné konzultaci vybrán hudební nástroj sundrum, k němuž díky vybrané částce 8 154,- Kč bylo možno pořídit i dešťovou [...]