V dubnu se žáci a pedagogové žáci odloučeného pracoviště školy na Zámečku ve Střelicích konečně dočkali muzikoterapeutických pomůcek, které získali darem od spolku Vojtěška z výtěžku dobročinné sbírky při příležitosti Živého Betléma o Vánocích 2015.

 

Jako předmět daru byl po vzájemné konzultaci vybrán hudební nástroj sundrum, k němuž díky vybrané částce 8 154,- Kč bylo možno pořídit i dešťovou hůl, hromový buben a relaxační CD. Tento nádherný dar rozšířil škálu muzikoterapeutických nástrojů, které se škole podařilo v minulých letech na pracoviště pořídit a které pedagožky považují za jedny z nejpřínosnějších učebních pomůcek pro cílovou skupinu žáků.

Sundrum je kovový kreativní meditační nástroj s bohatě znějícími tóny a souzvuky. S deštnou kaktusovou holí lze přesýpáním vykouzlit zvuky podobné dešti a plynoucí vodě, hromový buben jednoduchým pohybem ruky rozezvučit tak, že věrně připomíná bouření hromu. Tyto nástroje slouží nejen k relaxaci, ale rozšiřují možnosti rozvoje smyslového vnímání u žáků i s těžším stupněm postižení a díky jednoduché manipulaci dokážou děti i samostatně vyluzovat příjemné zvuky a tóny.

Jsme velmi rádi, že finance pocházející ze sbírky vzniklé na základě lidí dobré vůle ve Střelicích budou dělat radost malým i velkým právě v této obci.

Jana Schwarzová

 

Comments are closed.