Zprávy
Vojtěška slaví 3. narozeniny!
18. března 2011 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR občanské sdružení Vojtěška jako schválená nezisková organizace. Za dobu své existence podpořilo o.s. Vojtěška svými dary 88 unikátních donátorů, fyzických i právnických osob, a nesčetně anonymních přispěvovatelů v nejrůznějších benefičních akcích, a to dary v souhrnné výši 629.128,- Kč, díky kterým mohl Vojtík absolvovat několik komerčních [...]