Zprávy
Dražba skončena: Obraz Tree of happy life předán vítězům aukce
V poslední listopadové dekádě proběhla internetová dražba obrazu Tree of happy life – Strom šťastného života, který o.s. Vojtěška věnovala mladá perspektivní malířka tvořící pod uměleckým jménem LuLu Lightning. Během 10 dnů se na webu Vojtěšky rozproudila zajímavá bitva o obraz. Vítězem aukce se stal tým vysokoškolských pedagogů a doktorandů Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty [...]