Důležité informace
Informace o poskytnutí daru
Vážení jednorázoví, pravidelní, minulí i budoucí donátoři, často se na nás obracíte s žádostí o informace ohledně poskytnutí daru, resp. bezúplatném plnění, a aktuální daňové legislativy. Pro rychlé praktické zorientování najdete všechny důležité informace zde: Informace o poskytnuti daru. Vaší přízně i důvěry si velmi vážíme, znamená pro nás nejen finanční dar na konkrétní [...]