Zprávy
Vojtěška se stala spolkem
V souvislosti s novým občanským zákoníkem se k 1.1.2015 Vojtěška jako nezisková organizace právně transformovala z občanského sdružení na spolek. Vojtěška je po změnách právní úpravy sdružovacího práva registrována ve Spolkovém rejstříku s plnou právní i finanční návazností na předchozí činnost občanského sdružení. V středu zájmu činnosti spolku bude i nadále zejména podpora dětí a [...]
Pomáháme dál
PF 2015
Milí příznivci Vojtěšky a Vojtíkových pokroků, děkuji Vám ze srdce za jakoukoliv Vaši podporu a přízeň, kterou zahrnujete Vojtíka, 7letého chlapečka, který má kvůli svému kombinovanému postižení život náročnější než většina jeho kamarádů. Přesto se často usmívá, protože mu lidé, jako jste Vy, umožňují prožívat kvalitnější život. Ať už jste nám pomohli finančně nebo jakkoliv [...]